Meet

Vitana

ЗА НАС

Витана Трејд ДООЕЛ е компанија за трговија со здрава храна. Ние нудиме внимателно избрани, висококвалитетни продукти произведени од реномирани одгледувачи од локалните заедници и целиот свет.

Нашата цел е најдобрата, најчиста и најнутритивна храна да биде дел од нашето портфолио. Секој производ кој го нудиме е предмет на неколкукратна контрола на квалитет за да се увериме дека ги исполнуваме највисоките стандарди на пазарот.

Наша визија

Создавање на одржлив свет од семе до готов производ.

Наша мисија

Нудиме природна, органска и нутритивна храна на човештвото.

Наши вредности

Квалитет

Се придржуваме кон критериумите за избор на производи кои обезбедуваат широк спектар на органска и природна храна и производи.

Иновација

Активно ги препознаваме и се прилагодуваме кон еколошките, социјалните и економските предводници на промени.

Едукација

Поттикнуваме правилен избор и го покажуваме влијанието врз личното здравје и здравјето на планетата.

Интегритет

Исполнуваме највисоки етички стандарди при сите дејства

Почит

Кон сите наши врски се однесуваме со почит.

Емпатија, посветеност, еманципација

Го поттикнуваме и поддржуваме најдоброто во нас и во оние на кои им даваме услуги и обезбедуваме можности за сите да можат да учествуваат во исполнувањето на нашата мисија.

Добротворна цел

Тајната на животот е во давањето. Нашиот придонес е во она што можеме да го дадеме, а не што можеме да го добиеме.