Политика за приватност

Политика за приватност и заштита на лични податоци

Правото на приватност и заштитата на личните податоци, претставува врвен приоритет на ВИТАНА Трејд ДООЕЛ Скопје.

Компанијата ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци во согласност со Важечките законски регулативи во Република Северна Македонија. Vitana.mk ќе ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со други соодветни регулативи на Република Северна Македонија.

Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци. Vitana.mk не сноси никаква одговорност доколку внесените податоци не се точни.