Our Archive

Our Archive

Стевиата е природен и здрав нискокалоричен засладувач кој потекнува од растението Stevia rebaudiana, познато како “сладок лист“ употребувано уште од страна на индијанските племиња пред повеќе од стотици години токму поради своите извонредни карактеристики. Листовите на ова растение се берат и се сушат тогаш кога ќе постигнат највисок степен на слаткост. Исушените листови се потопуваат […]

Read More

Грашокот е семе од едногодишното растение Pisum sativum и спаѓа во семејството на мешункасти плодови, заедно со гравот, леќата, боранијата итн. Присутен е во исхраната на човекот со векови, низ целиот свет. Кај нас исто така се одгледува и често се користи во различни рецепти. Многу често е обработуван од конзервната индустрија во вид на смрзнат грашок […]

Read More